راز جاودانگی...
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

قندیل ها قصه جاودانگی قطره هایی هستند که اسیر جاذبه زمین نشده اند ...

محکم باش تا جاوید بمانی