به خود بنگر و ...
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۸  کلمات کلیدی:

کسانی که انتظارشان را می کشی

در اعماق وجودت گم گشته اند

تو این را خوب میدانی ...

آنها در ژرفای تاریک جانت سر درگم اند ...

آتش روشن کن تا ببینند

تا راهشان را بازیابند

مسیری را که از جهنم به روز روشن می رسد

به خود امروز ...

                                                          کریستین بوبن