ای درخت آشنا ...

ای درخت آشنا…

شاخه های خویش را

ناگهان کجا جا گذاشتی؟...

این قرارداد

تا ابد میان ما

برقرار باد :

چشم های من به جای دست های تو!

من به دست تو آب می دهم

تو به چشم من آبرو بده

من به چشم های بی قرار تو

قول می دهم:

ریشه های ما به آب

شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز می شویم

                                                      قیصر امین پور


 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید