تبریک روز زن

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو !

درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی...

قوس های بدنم بیشتر از اقکارم به چشمهایت می آیند...

تاسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم...

                                              (زنده یاد سیمین دانشور)

 

 

هر چند روز زن گذشته ولی با کمی تاخیر این روز رو به همه زنان این مرز و بوم تبریک میگم

/ 0 نظر / 6 بازدید