آرامم ...

مثل مزرعه ای که تمام محصولاتش را آفت زده ...

دیگر نگران داسها نیستم !!...

/ 0 نظر / 27 بازدید