سال نو مبارک

لحظات از آن توست: آبی, سبز ,سرخ , سفید             

             رنگ هایی را که بایسته است برآنها بزن

                                              وبهترین آنها , رنگ خدا

                                                         روزهایتان رنگارنگ

                                                            صد سال به این سالها

                                       سال نو مبارک ...

/ 0 نظر / 5 بازدید